Samarbejde med et talentbureau – seks gode grunde – del 2

Seks fordele ved at samarbejde med et talentbureau

Tre yderligere grunde til at samarbejde med et talentbureau

Et godt samarbejde med et professionelt talentbureau kan være meget værdifuldt. Her kommer yderligere tre gode grunde…

Rekrutteringsviden

Hvordan finder man de bedste talenter? Hvilke databaser og internet-fora er det relevant at søge i? Hvordan laves den bedste og mest præcise søgning – peg & klik eller AND og OR?

Et professionelt talentbureau har ofte rødder i rekrutteringsbranchen og har derfor lang og tung erfaring med netop at finde de helt rigtige og skarpe profiler. De bedste bureauer har ansat egne searchere, der hele tiden arbejder med avancerede søgning i alle de relevante databaser etc.

En dygtig searcher kan andet og mere end at konstruere gode søgninger. Evnen til at tale talentets sprog og erfaring med hvordan en dialog initieres er ekstremt vigtig. Det kræver en vis indsigt i menneskets psykologi samt naturligvis konkret viden om talentets arbejdsfelt.

Når dialogen er etableret, handler det om at styre forløbet effektivt og professionelt. En strømlinet proces for onboarding af talentet i bureauet er med til at sikre et godt udgangspunkt for det videre forløb. En god onboardingproces indeholder som minimum en forventningsafklaring, et struktureret interview med fokus på afdækning af færdigheder samt en eller flere test – kognitive, adfærdsrelaterede etc.

Den professionelle tilgang er med til at sikre, at talentet føler sig godt behandlet og er tryg ved den rådgivning, som talentbureauet giver. Når et jobskifte bliver relevant, er den sværeste del allerede overstået – virksomheden kan fokusere på at ansætte…

Som en sidegevinst ved at samarbejde med et talentbureau, så vil al den akkumulerede rekrutteringsviden blive stillet til rådighed for virksomheden når der skal rekruttereres uden for det område, som talentbureauet arbejder med.

Employer Branding

Branding er vigtigt! Det gælder selvfølgelig når virksomheden vil sælge sine produkter, men det gælder i allerhøjeste grad også når virksomheden skal tiltrække og fastholde medarbejdere. Employer Branding fylder derfor mere og mere i virksomhedens rekrutteringsindsatser. Det handler om at være kendt. Det handler om at være kendt for det rigtige.

Med jævne mellemrum publiceres lister over de 10 eller 20 mest attraktive virksomheder, som IT-talenter kunne tænke sig at arbejde for. Det er som oftest det store og i forvejen kendte IT-virksomheder som opnår placeringer på disse lister. Mindre og mere anonyme virksomheder optræder sjældent. Listerne er baserede på et spørgeskema, hvor målgruppen skal angive navnet på en eller flere ønske-arbejdsgivere. Det giver så den selvforstærkende effekt, at de kendte bliver mere kendte og de anonyme forbliver anonyme.

Hvordan trænger man igennem med sit budskab?

En meget direkte vej er et samarbejde med et professionelt IT-talentbureau, som direkte kan eksponere virksomheden overfor sine tilknyttede talenter. Det kan være i form af præsentationer i nyhedsbreve, cases, virksomhedsbesøg eller andre meget konkrete tiltag. Det kan gøre din IT-rekruttering både hurtigere og billigere.

Et godt samarbejde kan også tilføre virksomheden en masse viden om målgruppens præferencer (f.eks. forventninger til WFH/WFA, ønsker til forskellige former for uddannelse, værdigrundlag, medievaner etc.) som virksomheden så kan bruge i sin kommunikationsstrategi og måske endda i sit arbejde med virksomhedskultur. Jo større og mere præcist kendskab til målgruppen, jo større mulighed for at kunne ramme dem med de rigtige budskaber på det rigtige sted og på det rette tidspunkt.

Et godt talentbureau vil kunne repræsentere virksomheden professionelt. Det vil også kunne sikre, at talenterne får en fornemmelse af virksomhedskulturen og brandet. Det kan også vise sig at være en stor fordel når et eftertragtet talent modtager et andet tilbud/modtilbud. Talentbureauet kan så rådgive talentet professionelt. På den måde hjælpes virksomheden med at fremstå klar og tydelig for talentet, som så kan træffe en beslutning på et solidt grundlag.

Mindre risiko og hurtigere produktiv

De bedste talentbureauer arbejder som regel med en ”no-cure no-pay”-model. Det viser, at de stoler på deres evne til at identificere det bedst mulige match og bygger naturligvis på et indgående kendskab til talentets evner, færdigheder, adfærd, ambitioner etc.

Det med andre ord helt risikofrit at møde talentet. Samarbejdet med talentbureauet bliver derfor et godt supplement til de øvrige rekrutteringskanaler og -processer, som anvendes.

Talentbureauet har lavet et grundigt forarbejde med karriererådgivning og dermed også sikret et godt match. Derfor er der stor sandsynlighed for, at det nyansatte talent hurtigere end ellers er produktiv. Samtidig øges sandsynligheden for at talentet bliver længe i virksomheden, fordi han/hun jo er landet det helt rigtige sted. De dygtigste talentbureauer tilbyder i øvrigt også en struktureret onboarding proces. Det gør det nemmere og hurtigere for både virksomheden og talentet at komme op i omdrejninger.

Eftersom et talentbureau arbejder langsigtet med et talents karriere, så vil samarbejdet mellem talent og bureau også fortsætte efter en ansættelse. Dermed har bureauet mulighed for at opfange signaler omkring usikkerhed, mislyde etc. i god tid og reagere på det inden det ellers kunne risikere at blive et reelt problem. Et problem som kunne føre til at talentet kunne finde på at forlade virksomheden. Det professionelle bureau er således med til at sikre, at talentet bliver i jobbet længere tid end det ellers kunne være tilfældet.

Jo tættere virksomheden arbejder sammen med talentbureauet, jo bedre kan bureauet støtte om arbejdet med at sikre, at det nyansatte talent bliver den succes, som alle partner ønsker.

Læs mere om hvordan Talently kan være din IT-talent samarbejdspartner

Fik du ikke læst artiklen om de tre første fordele ved at samarbejde med et talentbureau? Så læs den her…