Samarbejde med et talentbureau – seks gode grunde – del 1

Samarbejde med talentbureau

Seks fordele ved at samarbejde med et talentbureau

Siger du nej tak til at samarbejde med et talentbureau? Hvad er egentlig et talentbureau? Er du blevet lovet guld og grønne skove af en eller anden ”talentspejder”? 

Måske skulle du overveje at supplere din IT-rekruttering med et professionelt talentbureau. Sandheden er nemlig, at der er mange virkelig positive ting, som et seriøst talentbureaubureau kan hjælpe dig med.

Hvad er et talentbureau?

Et talentbureau arbejder lidt ligesom en agent for en fodboldspiller. Fokus er på talentets karriere – og den faglige udvikling. En talent manager i et talentbureau opbygger et solidt kendskab til hvert enkelt talent. Der er brugt mange timer på afklaring af færdigheder, drømme, ambitioner, værdier og alt det, som har betydning for talentets trivsel og udvikling. Med den dybe viden, kan talentbureauet meget præcist finde præcis det bedste næste job til talentet når det er relevant.

Talentbureauet arbejder altså på talentets vegne og i jobskiftesituationer, er det den ideelle virksomheder og det helt rigtige job, der søges efter – altså 180 grader modsat en traditionel rekruttering, der er på vegne af virksomheden og hvor der søges efter den ideelle kandidat.

Adgang til bedre kandidater

Rekruttering af talenter er svært! Det tager tid, kræver ressourcer og der skal prøves forskellige strategier for at finde den helt rigtige.

Et godt talentbureau har som oftest bedre udgangspunkt end de fleste virksomheder. Det skyldes bl.a. at de har

 • Dygtige search’ere
  Fokuserede search’ere, der konstant arbejder med at finde de bedste talenter i forskellige databaser, online fora og andre steder, ved præcis hvordan en effektiv søgning skal sættes op og de ved nøjagtigt hvordan man rækker ud til at ombejlet talent og får positiv feedback.
 • Talent pipeline
  Talenterne søger også selv talentbureauer med et godt ry. Talenter, der allerede er tilknyttet et godt talentbureau, har som oftest selv et netværk af engagerede og erfarende talenter, som de trækker med ind i bureauet.
 • ”Passive” talenter 
  De fleste talenter er ikke kun tilknyttet et talentbureau fordi de søger nyt job. Muligheden for faglig og personlig sparring, karriererådgivning, mentoring og coaching er også vigtige årsager. Et professionelt talentbureau vil desuden ofte også tilbyde forskellige former for netværk, events og andre relevante arrangementer, som talenterne kan få glæde af.

Et talentbureau kan sjældent erstatte dine øvrige rekrutteringsaktiviteter, men det kan derimod være et meget værdifuldt supplement fordi dygtige talenter meget hurtigt kan bringes i spil.

Spar tid

Tid er den mest knappe ressource du har – uanset hvad, så er der kun 24 timer i døgnet! Kampen for at finde de allerbedste talenter er i den grad også en kamp mod uret. Den ledige rolle skal besættes hurtigst muligt – ellers kan det betyde tabt omsætning, missede deadlines og forhøjet stress-niveau hos de nuværende medarbejdere. Samtidig kan de bedste talenter vælge mellem rigtigt mange muligheder og det gælder derfor om at være hurtig på aftrækkeren, når den helt rigtige profil er i sigtekornet.

En typisk rekrutteringsproces er for lang – men alligevel for kort! For lang fordi vi alle har travlt og for kort fordi man sjældent lærer talentet at kende på et par samtaler af én times varighed og evt. en test eller to.

Et samarbejde med et professionelt talentbureau kan skære noget af processen og dermed speede den op. Talentbureauet har nemlig allerede været igennem alle de indledende trin i processen inden talentet er kommet om bord.

Proces

 • Først og fremmest er talentet identificeret. Hele søgeprocessen er dermed afklaret og overstået
 • Talentets cv er gennemgået og vurderet
 • Indledende samtaler om nuværende situation, fremtidige jobønsker, ambitioner og værdier er på plads
 • Der har været afholdt struktureret interview for at afdække yderligt omkring personlighed, færdigheder og erfaringer
 • Oftest er der gennemført en eller flere test og der er givet tilbagemelding på disse
 • Talentet indgår i et struktureret forløb med regelmæssige samtaler om karriere, faglig/personlig udvikling og langsigtede mål

Alt dette gør, at når talentet efter egen vurdering i samarbejde med den tilknyttede talent manager er klar til et jobskifte, så kan det gå ganske hurtigt.

Talentbureauet præsenterer talentet, gennemgår profil, giver indsigt i testresultater og tydeliggør hvad der skal til for at en evt. ansættelse bliver en succes. Virksomheden tager dialog med talentet for at afdække om den rette kemi er til stede og supplerer evt. med egne test og/eller cases. Et professionelt talentbureau har i princippet lavet en rekruttering på forhånd – virksomheden skal herefter blot beslutte ansættelse eller ej.

Bemærk, at det professionelle talentbureau nøje har analyseret matchet med virksomheden inden en præsentation af talentet – det er en forudsætning for en høj succes-rate. Jo bedre talentbureauet kender virksomheden, jo bedre match! Derfor er samarbejde med et talentbureau en rigtig gode ide…

Kendskab til markedet

Et professionelt talentbureau lever af at have en stor og dyb viden omkring de seneste nyheder, udviklinger og tilstande i den industri/branche, som de arbejder inden for. Som en tommelfingerregel, kan man antage, at jo mere specialiseret et talentbureau er, jo dybere og mere komplet er deres viden om markedet. En talent manager fra et IT-talentbureau kender således forskel på C# og C++ og ved at Oddish og Growlithe er Pokemons mens Django og Laravel er developer frameworks.

Talentbureauets viden kommer først og fremmest fra arbejdet med talenterne. Mentoring/coaching-forløb giver indblik i de udfordringer – og løsninger – som talenterne bokser med. Talenternes ambitioner og præferencer giver viden om hvad en arbejdsgiver skal kunne tilbyde for at være attraktiv for de dygtigste.

Samarbejdet med mange virksomheder, der til trods for store forskelle i størrelse, branche, livscyklusstadie etc. har det fælles træk, at de arbejder med IT på et højt fagligt niveau, er ligeledes en vigtig kilde til talentbureauets markedsviden.

Det tredje element til opbygning og vedligeholdelse af en stærk markedsviden er deltagelse på fagligt relevante messer, konferencer, seminarer etc.

I et godt samarbejde mellem virksomheden og talentbureauet bidrager virksomheden med sine erfaringer og indgår i det store billede samtidig med at den får adgang til al den opbyggede ekspertise, som findes i bureauet. Den samlede markedsviden vil oftest langt overgå det vidensniveau og de indsigter, som den enkelte kan tilegne sig alene.

Yderligere tre gode grunde til at samarbejde med et talentbureau

Læs mere om Talently og IT-talenter her…