Talently – for virksomheder

Talently - et talentbureau for IT talenter med fokus på match, onboarding og fastholdelse

Hvis du vil ansætte og sikre fastholdelse af de bedste IT-talenter…

Hvad enten du er CTO, CEO eller Talent Acquistion-ansvarlig, så kan det give god mening at overveje MatchMaker IT Recruitment. Vi har siden 2021 opbygget Talently, som er et unikt netværk for top IT-talenter. Netværket har fokus på faglig udvikling hos talenterne – bl.a. gennem fastholdelse i jobbet og er opbygget dels som et traditionelt netværk med netværksmøder, online grupper etc. og dels som et individuelt karrierecoaching forløb med 1-1 samtaler og personlig rådgivning.

Det handler om at skabe en succesfuld ansættelse og fastholde talentet

Selvom det i sig selv er udfordrende nok at finde og tiltrække de bedste IT-talenter, så er det i virkeligheden først efter ansættelsen, at det for alvor bliver svært. En af de helt store udfordringer er, at lige præcis denne medarbejdergruppe har en tendens til at skifte job (for) ofte. Det gør de bl.a. fordi de kan!

Derfor handler det om at sikre, at ansættelsen bliver en succes fra starten og at talentet kan fastholdes som en værdfuld medarbejder i lang tid. For hurtige jobskifter forhindrer i virkeligheden læring og udvikling for talentet og er dyrt og bøvlet for virksomheden.

Sådan arbejder Talently med talenterne

Talentlys fokus er at styrke IT talenternes faglige og personlige udvikling. Det gør vi med individuel og målrettet karrierecoaching og -mentoring. Vi er overbeviste om at udvikling kræver langsigtet tænkning. Derfor er det at blive i jobbet et stor fokusområde i alle vores 1-1 samtaler med talenterne. Et jobskifte skal ske på baggrund af en reel mulighed for yderligere udvikling og på det tidspunkt, hvor det giver mening i forhold til talentets langsigtede drømme og mål. Det må aldrig være ud fra svingende følelser og fornemmelser baseret på udfordringer og irritationsmomenter. Disse er i virkeligheden ofte skjulte udviklingsmuligheder, der blot venter på at blive udnyttet!

Fokus på fastholdelse

Talently fastholder naturligvis ikke talentet i sin nuværende rolle for enhver pris, men forsøger derimod aktivt at sikre, at talentet ikke for tidligt forlader en rolle og springer fra job til job. Det er aldrig Talently, der tager initiativ til et evt. jobskifte men derimod altid talentet, som til gengæld udfordres på ønsket for at sikre, at det reelt tager udgangspunkt i et behov for udvikling, der peger frem mod de aftalte mål.

Vil du præsenteres for talenterne?

Et talent fra Talently-netværket er altid screenet, afklaret, testet og deltager i regelmæssige 1-1 samtaler i et struktureret coaching/mentoring-forløb. Du vil derfor opleve at et talent, som vi præsenterer dig for, vil matche din virksomhed bedre end de ansøgninger du ellers normalt modtager. Vi skal nok finde dig hvis din virksomhed passer til talentets næste udfordring. Du kan dog selv sikre størst mulig træfsikkerhed, hvis vi ved lidt om jeres techstack og om de profiler, som I primært er interesserede i. Kontakt os derfor gerne for en helt uforpligtende dialog om hvordan vi kan samarbejde om matche, onboarde og sikre fastholdelse af Danmarks bedste IT-talenter.

Send en mail til Henrik Christensen for start af dialog eller læs mere om processen for talenterne her.

Bemærk… Talently er ikke et konsulenthus og vi arbejder ikke med freelancere. Fokus er top IT-talenter, der ønsker fastansættelse i progressive virksomheder, hvor IT-udvikling på et højt fagligt niveau er en central aktivitet. Vi arbejder på alle niveau’er – fra studentermedhjælp til CTO.

En ansættelse i samarbejde med MatchMaker IT Recruitment og Talently-netværket er en løsning – ikke kun en rekruttering!

Vi arbejder 100% no-cure no-pay baseret. Alle indledende dialoger og møder er altid uden beregning og helt uforpligtende. Bliver vi enige om at starte en opgave, går vi i gang med at udarbejde en meget konkret og operationel JobProfil. JobProfilen beskriver entydigt jobbets formål, ansvarsområderne, arbejdsopgaver og de færdigheder, som den nye medarbejder skal besidde.

Alle opgaver startes med en gennemgang af Talently-netværket for relevante talenter. Findes den helt rigtig profil der, kan den første præsentation typisk ske inden for to uger fra opgavestart. Hvis Talently-netværket ikke har den rigtige kandidat, igangsættes en MultiChannel Search, hvor databaser, andre netværk, online grupper og sociale medier aktiveres. Her vil første præsentation af et egnet talent typisk ske inden for fem til seks uger fra opgavestart.

Uanset om talentet findes i Talently-netværket eller med MultiChannel Search, så er får du Talently-netværket med hele vejen efter ansættelsen. Vi hjælper med onboarding i det omfang I ønsker det. Vi fortsætter vores stærke coaching/mentoring-forløb med talentet efter ansættelsen (nye talenter fundet med MultiChannel Search tilbydes automatisk deltagelse i Talently-netværket). Fokus er på succes i den nye rolle og vi fungerer som en neutral tredje-part, der kan være med til at rydder misforståelser og usikkerheder af vejen. Det er med til at sikre fastholdelse.

Ud over Talently-netværkets aktive arbejde med talentet, tilbyder vi også at lave et coaching/mentoring-forløb for op til tre af virksomhedens TA-ansvarlige og/eller ansættende chefer. Det koster ikke noget.

Læs mere om hvorfor et samarbejde med et professionelt talentbureau er en god ide…

Talently er Danmarks stærkeste netværk for top IT-talenter

Talently-netværket varetager top IT-talenters karriereinteresser. Alle talenter er blandt de allerdygtigste inden for deres felt og de er alle afklarede i forhold til karrieremål og livsdrømme. Når et talent er klar til et jobskifte, hjælper Talently med at finde den helt rigtige virksomhed og det helt rigtige job. Det vi kalder “det bedste næste job”. Talently-netværket er 100% gratis for talenterne.

Ansætte nu?

Se oversigten over IT-talenter, der er åbne for ny muligheder netop nu!

If you want to read this text in English, you will find it here…