Karriere SWOT-analyse

Blog mar 2, 2023 #Tips

En karriere SWOT-analyse er et effektivt værktøj til karriereplanlægning og -udvikling, men mange karrierecoaches og uddannelsesvejledere fejlfortolker modellen. For at udnytte værktøjets fulde potentiale i forbindelse med karriereplanlægning er det vigtigt at fokusere på personlige faktorer frem for strategiske og markedsføringsrelaterede faktorer.

Styrker, Svagheder, Muligheder, Trusler

Traditionelt set er en SWOT-analyse opbygget omkring fire elementer: styrker, svagheder, muligheder og trusler. Det er vigtigt at forstå, at en karriere SWOT-analyse skal gennemføres i konteksten af de mål, du vil opnå. Først skal du formulere et klart mål. Derefter skal du identificere faktorer, der kan hjælpe eller forhindre dig i at nå målet. Det er afgørende at være så specifik som muligt i dine svar. Det gør du for eksempel ved at specificere dine styrker og svagheder i relation til dit mål. Jo mere detaljeret dine svar er, jo mere værdifuld vil SWOT-processen være for dig.

Det er også vigtigt at være opmærksom på faktorer, der kan påvirke dit mål og som er uden for din kontrol. Det er også vigtigt at huske, at faktorer, der identificeres som trusler, ikke nødvendigvis er uovervindelige, og muligheder er ikke nødvendigvis lette at udnytte. For at opnå det bedste resultat med SWOT-analysen er det derfor vigtigt at tænke kreativt og overveje, hvordan du kan maksimere dine styrker, minimere dine svagheder, udnytte dine muligheder og tackle dine trusler.

SWOT-skabelon

Hvis du vil arbejde med en karriere SWOT-analyse, så er artiklen bag ovenstående summary her… Artiklen beskriver konceptet i detaljer og kommer med en “opskrift”, som er lige til at følge.

Undervejs vil du med stor sandsynlighed støde ind i spørgsmål og udfordringer, som du med fordel kan tage op med din Talent Manager i en kommende 1-1 samtale.

Never ending story…

En karriere SWOT-analyse bliver aldrig helt færdig. Du vil hele tiden blive klogere på dig selv og din karriere og så skal analysen ajourføres. Efterhånden som din karriere udvikler sig, ændres konteksten for analysen også – og så er ajourføring også påkrævet.

Læs mere om mentoring og coaching hos Talently her…