Category: Blog

Kompetenceudvikling

Det er startet godt – sommervejret!

software developer tænker på kompetenceudvikling

Et af de emner, som meget ofte kommer op i 1-1 samtalerne, er kompetenceudvikling. Det er svær størrelse, dels fordi det kræver tid og ressourcer som ikke altid findes og dels fordi det er svært at navigere i forhold til de mange muligheder.

Uanset om det bliver hedebølge eller regnvejr, så er sommeren et godt tidspunkt til at catche up, reflektere og ikke mindst lade op.

Her er nogle strategier, der kan sikre effektiv kompetenceudvikling:

 • Løbende læring og uddannelse:
  • Online kurser og certificeringer: Platforme som Coursera, Udacity, edX, Pluralsight og LinkedIn Learning tilbyder kurser og certificeringer i de nyeste teknologier og programmeringssprog.
  • Formel uddannelse: Overvej at tage kurser eller programmer på universiteter eller gennem professionelle organisationer for dybere indsigt og anerkendte kvalifikationer.
 • Hands-On projekter:
  • Personlige projekter: Arbejd på egne projekter eller open-source projekter for at praktisere nye færdigheder og teknologier i virkelige scenarier.
  • Freelance og kontraktarbejde: Freelance-arbejde kan give eksponering til forskellige teknologier og projekter, hvilket hjælper med at udvikle en bred vifte af færdigheder.
 • Mentoring og netværk:
  • Mentorordninger: Find en mentor, som kan give vejledning og dele deres erfaringer. At lære fra mere erfarne udviklere kan accelerere din egen udvikling.
  • Professionelle netværk: Deltag i konferencer, meetups, og faglige organisationer for at netværke med andre udviklere og fagfolk.
 • Bidrag til Open Source:
  • Open Source projekter: Bidrag til open source-projekter på platforme som GitHub. Det giver praktisk erfaring og muligheden for at arbejde sammen med og lære af andre udviklere.
 • Læse faglig litteratur:
  • Faglige bøger og artikler: Læs bøger og artikler om softwareudvikling, nye teknologier, design patterns, og best practices for at udvide din teoretiske viden.
  • Tech-blogs og nyhedsbreve: Følg blogs og nyhedsbreve fra ledende virksomheder og udviklere i branchen for at holde dig opdateret med de nyeste trends og værktøjer.
 • Deltagelse i fællesskaber og fora:
  • Online fora: Deltag i fora som Stack Overflow, Reddit og andre tech-fællesskaber for at stille spørgsmål, dele viden og få feedback fra andre udviklere.
  • Specialiserede grupper: Bliv medlem af specialiserede grupper på platforme som LinkedIn eller Discord, hvor du kan diskutere specifikke teknologier og emner.
 • Eksperimenter med nye teknologier:
  • Prototyper og MVPs: Lav prototyper og minimum viable products (MVPs) for at eksperimentere med nye teknologier og frameworks uden risikoen ved at ændre store produktionsprojekter.
  • Hackathons: Deltag i hackathons for at udfordre dig selv, lære nye teknologier og samarbejde med andre udviklere under tidspres.
 • Refleksion og feedback:
  • Code Reviews: Deltag aktivt i code reviews for at lære af andres feedback og forbedre din egen kodekvalitet.
  • Egen evaluering: Reflekter regelmæssigt over dine egne fremskridt og identificer områder, hvor du kan forbedre dig yderligere.

Vær realistisk

Uanset hvordan du vil gribe din fortsatte kompetenceudvikling an, så er det vigtigt, at du får sat en retning.

Retningen kan sættes ud fra mange kriterier – det kunne være: ”hvad har jeg brug for konkret på jobbet ift. nuværende/kommende projekter?” eller det kunne være: ”hvad mangler jeg i værktøjskassen for at kunne løfte mig til næste niveau” eller ”hvad synes jeg lyder sindssygt spændende at arbejder med?” Brug noget krudt på at få tænkt retningen godt igennem inden du går all-in.

Du skal også sørge for at sætte er realistisk ambitionsniveau. Hvor meget tid og hvor mange ressourcer (herunder penge) vil/kan du bruge på kompetenceudvikling? Husk at tage din leder med ind i snakken – måske kan du få mulighed for at bruge arbejdstid og måske vil virksomheden refundere din omkostninger.

Slap af!

Når alt dette er sagt, så er det naturligvis også vigtigt at få koblet fra og slappet af! Kom ud i solen, dyrk motion, gå lange ture, læs bøger, sid og kig ud på naturen – eller hvad der nu er ”din ting”.

Hvis du er til bøger, så er her lidt inspiration fra Bill Gates – https://www.gatesnotes.com/Summer-Books-2024

Go sommer!

Læs mere om mentoring og coaching hos Talently her…

Etiske overvejelser – en opfordring til dig som IT-talent

etiske overvejelser

I den hurtigt skiftende verden af teknologi, hvor innovation ikke kender grænser, befinder etiske overvejelser sig ofte i skyggerne af fremskridt. Som et højt kvalificeret IT-talent er det afgørende, at du er med til at kaste lys på de etiske dilemmaer og overvejelser, der opstår i forbindelse med brugen af teknologi. Fra AI-bias til bekymringer om datasikkerhed, algoritmisk gennemsigtighed og de bredere sociale konsekvenser af teknologiske fremskridt, kræver disse emner vores opmærksomhed og proaktive engagement.

AI bias

Kunstig intelligens (AI) er i færd med at revolutionere industrier fra sundhedsvæsen til finans. AI-systemer er ikke immune over for bias. De kan fastholde og endda forværre samfundsmæssige uligheder, hvis de ikke udvikles og implementeres med omhu. Som IT-talent skal du være opmærksom på at identificere og mindske bias i AI-algoritmer for at sikre retfærdighed og lighed i deres resultater.

Datasikkerhedsbekymringer

Den omfattende indsamling og anvendelse af personlige data giver anledning til betydelige bekymringer om datasikkerhed. Fra målrettet annoncering til overvågning kan misbruget af data undergrave individets privatlivsrettigheder og underminere tilliden til teknologi. IT-talenter spiller en afgørende rolle i at beskytte data ved at implementere robuste sikkerhedsforanstaltninger, arbejde for gennemsigtige datapraksisser og respektere brugernes samtykke og autonomi.

Algoritmisk gennemsigtighed

Algoritmers opacitet giver udfordringer med at forstå, hvordan de træffer beslutninger, der påvirker vores liv. Uanset om det handler om at fastsætte kreditvurderinger, påvirke jobmuligheder eller forme sociale mediefeeds, kan manglen på gennemsigtighed i algoritmiske processer føre til utilsigtede konsekvenser og udelukke marginaliserede samfund. Der skal arbejdes for algoritmisk gennemsigtighed for at sikre ansvarlighed, retfærdighed og tillid til teknologiske systemer.

De sociale konsekvenser af teknologiske fremskridt

Mens teknologiske fremskridt lover fremskridt og velstand, rejser de også dybe samfundsmæssige spørgsmål. Automatisering truer job, digitale kløfter forstærker uligheder, og nye teknologier som ansigtsgenkendelse rejser bekymringer om borgerrettigheder og menneskerettigheder. Som “teknologiens vogtere” skal IT-talenter overveje de bredere sociale konsekvenser af deres arbejde og stræbe efter at udvikle løsninger, der prioriterer menneskers velbefindende og social retfærdighed.

Ved at konfrontere disse etiske overvejelser har vi et kollektivt ansvar for at engagere os i etisk beslutningstagning og sikre en ansvarlig brug af teknologi i vores karrierer. Her er nogle konkrete skridt, som du kan tage:

Uddan dig selv

Hold dig opdateret om etiske rammer, retningslinjer og bedste praksis inden for teknologisk etik. Uddan dig kontinuerligt om nye etiske emner og deres betydning for dit arbejde.

Arbejd for etiske praksisser

Brug din ekspertise og indflydelse til at arbejde for etiske overvejelser i design, udvikling og implementering af teknologiske løsninger. Tilskynd dine kolleger og arbejdsgivere til at prioritere etik ved siden af innovation.

Slå et slag for mangfoldighed og inklusion

Kæmp for mangfoldighed og inklusion i tech-industrien for at sikre, at teknologi afspejler forskellige samfunds synspunkter og værdier. Omfavn forskellige stemmer og erfaringer i beslutningsprocesser for at mindske bias og fremme retfærdige resultater.

Engagér dig i etisk dialog

Forsøg at fremme åbne og ærlige diskussioner om etiske dilemmaer inden for dit professionelle netværk og samfund. Søg forskellige perspektiver og samarbejd med kolleger for at håndtere komplekse etiske udfordringer effektivt.

Led ved eksempel

Led ved eksempel ved at overholde etiske principper i dit eget arbejde og dine interaktioner. Eksekver med integritet, gennemsigtighed og ansvarlighed, og inspirer andre til at følge efter.

Ved at omfavne disse principper og praksisser kan du være med til at dyrke en kultur af etisk ansvarlighed i tech-industrien og udnytte teknologiens kraft til det større gode. Lad os tage udfordringen op og bane vejen for en mere etisk og bæredygtig fremtid, hvor teknologi tjener menneskeheden med integritet og medfølelse.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har også etiske overvejelser… Læs f.eks. denne artikel om overvågning på arbejdet.

Læs mere om mentoring og coaching hos Talently her…

Kontinuerlig læring

growth mindset

I det hurtigt skiftende og konstant udviklende softwareudviklingsmiljø er en af de mest kritiske faktorer for succes kontinuerlig læring og færdighedsudvikling. I en branche, hvor nye teknologier næsten dagligt opstår, og trends skifter hurtigt, er det ikke blot en fordel at holde sig foran kurven. Det er afgørende for professionel vækst og relevans.

At omfavne livslang læring

De dage er forbi, hvor en eksamensgrad eller en håndfuld certificeringer var nok til at bære dig gennem hele din karriere. I dag skal softwareudviklere adoptere en mentalitet med livslang læring. Dette betyder aktivt at søge ny viden, finpudse eksisterende færdigheder og tilpasse sig nye tendenser og teknologier.

At holde trit med teknologiske fremskridt

Softwareudviklingsområdet udvikler sig konstant. Nye programmeringssprog, rammer og værktøjer dukker op. Fra kunstig intelligens og machine learning til den stigende popularitet af containerisering og serverløs arkitektur. Udviklere skal holde sig opdateret om de seneste udviklinger for at forblive konkurrencedygtige.

Ved at afsætte tid og ressourcer til kontinuerlig læring kan udviklere ikke kun udvide deres færdighedssæt. De også forblive relevante i en hastigt skiftende branche. Uanset om det er ved at deltage i konferencer, deltage i onlinekurser eller deltage i lokale møder, er der utallige muligheder for udviklere for at holde deres færdigheder skarpe og opdaterede.

At tilpasse sig skiftende krav

Ud over tekniske færdigheder skal udviklere også udvikle bløde færdigheder som kommunikation, samarbejde og problemløsning. Da softwareudvikling bliver stadig mere samarbejdsorienteret, bliver evnen til at arbejde effektivt i teams og kommunikere komplekse ideer til ikke-tekniske interessenter vigtigere end nogensinde.

Derudover betyder brugen af agile metoder og DevOps-praksis, at udviklere skal være tilpasningsdygtige og i stand til at arbejde i hurtige, iterative miljøer. Ved kontinuerligt at forfine deres færdigheder og være åbne over for nye arbejdsmetoder kan udviklere positionere sig som værdifulde ressourcer for deres teams og organisationer.

At fremme en vækstmentalitet

I hjertet af kontinuerlig læring ligger en vækstmentalitet – troen på, at ens evner kan udvikles gennem dedikation og hårdt arbejde. Ved at adoptere en vækstmentalitet kan udviklere tackle udfordringer med modstandsdygtighed og udholdenhed. Tilbageslag ses som muligheder for vækst snarere end forhindringer for succes.

At opmuntre til en kultur med kontinuerlig læring inden for organisationer kan også føre til større medarbejderengagement og tilfredshed. Når medarbejdere føler sig understøttet i deres faglige udvikling og har adgang til ressourcer til læring og vækst, er de mere tilbøjelige til at være motiverede og tilfredse i deres roller.

Konklusion

I dagens hastigt udviklende softwareudviklingsindustri er kontinuerlig læring og færdighedsudvikling ikke bare buzzwords. De er afgørende komponenter i en succesfuld karriere. Ved at omfavne livslang læring, holde trit med teknologiske fremskridt og fremme en vækstmentalitet kan udviklere positionere sig for succes i et skiftende landskab.

Uanset om det sker gennem formel uddannelse, selvstyrede onlinekurser eller praktisk erfaring, er der utallige muligheder for udviklere for at udvide deres viden og ekspertise. Ved at investere i deres faglige udvikling kan udviklere ikke kun forblive relevante på et konkurrencepræget jobmarked. De kan også bidrage til den fortsatte innovation og udvikling af industrien som helhed.

Talently er din mulighed for kontinuerlig læring og et growth mindset…

Læs mere om mentoring og coaching hos Talently her…

Yderligere inspiration til kontinuerlig læring kan du finde hos DTU her…

Dine forskellige roller

kvinde med forskellige roller

Året går på hæld…

Nu er det ved at være sidste udkald for 2023. Morgenerne og eftermiddagene er mørke og kulden motiverer til indendørs aktiviteter – bøger, TV, spil og hygge. Og måske ekstra tid til at tænke lidt over hvad den nærmeste fremtid skal bringe.

Selvom du måske ikke ligefrem laver en liste med nytårsforsætter, så kan det være en god ide at mærke efter hvor motivationen kommer fra, hvor arbejdsglæden ligger og så måske justere kursen lidt i 2024.

Roller

En måde at starte denne tankeproces på, er at tænke på de roller, som du udfylder i din dagligdag. De fleste af os har en lang række roller, som vi helt ubemærket glider ind og ud af – og nogle af rollerne kommer vi måske til at overse fordi de bliver trængt i baggrunden af en eller flere dominerende rolle.

Hvad er det for roller vi har? Der kan være mange og det er helt individuelt, men det kan f.eks. være:

 • Søn/datter
 • Forældre
 • Ven/veninde
 • Søskende
 • Kollega
 • Medarbejder
 • Chef

og du kan sikkert selv fortsætte listen…

Lav en liste med de roller, som du har

En rigtig god øvelse en kold december aften kunne være at lave en liste over alle de roller du har i dit liv. Når du har lavet listen, så skriv et par ord om hvad hver enkelt rolle indebærer. Prøv så at tænke på hvor meget af din tid du bruger på hver enkelt rolle. Du har nu et fint billede af hvordan du bruger din tid og dermed prioriterer dine enkelt roller.

Brug nu noget tid til at tænke over om det er den rigtige fordeling for dig. Er der måske en rolle, som du gerne ville opprioritere? I så fald – hvilken rolle skal du så skrue ned for? Du kan bla. tænke over hvilke roller, som giver dig energi og glæde og hvilke roller, som dræner dig. Det er ikke altid, at man kan slippe af med de roller, der bidrager negativt, men så kan man måske skrue op for dem, der bringer glæde og ned på de mere neutrale. Det handler om at finde den balance som samlet set gør dig mest glad.

Sæt mål for hver rolle

Når du synes, at du har et godt bud på hvordan du vil prioritere dine roller, så prøv om du kan sætte nogle målsætninger for hver af dem. Hvad vil du gerne opnå i rollen ”Forælder” i 2024? Målsætningerne er med til at fokusere dig og de kan hjælpe dig til at få igangsat konkrete aktiviteter og dermed gøre det lettere at holde fast i din prioritering. Genbesøg mål og aktiviteter jævnligt så du ved, at du er on-track.

Det er vigtigt ikke at være rigid. Sker der hændelser i løbet af året, som gør at din oprindelige prioritering ikke længere giver mening, så tøv ikke med at omprioritere. Blot husk, at se på alle rollerne så det samlede puslespil stadig hænger sammen – du kan ikke pludselig skrue 100% op for en rolle uden at skrue ned for mindst en anden.

Den vigtigste rolle!

Og for resten – fik du skrevet den rolle på, som hedder ”Mig”? Det er en rolle, som ofte overses, men som er utrolig vigtig. Det er den rolle, som du går ind i når det handler om at gøre noget godt og være noget godt for dig selv. Husk at sikre plads til den…

Du kan læse lidt mere om roller her

Læs mere om mentoring og coaching hos Talently her…

Karriere er ikke (kun) et spørgsmål om jobskifte

succesfuld software udvikler efter jobskifte

Talently fokuserer på at hjælpe de dygtigste IT-talenter med deres karriere. I Den Store Danske er det bla. beskrevet som: ” Karriere kan være udtryk for det forhold, at en person avancerer fra et trin til det næste. Karriereforløbet er knyttet til graden af social anerkendelse eller status i arbejdslivet eller andre dele af samfundslivet, fx politik.”

Avancere = jobskifte?

Hvad betyder det at avancere fra et trin til de næste? Skal man altid bevæge sig opad i organisationspyramiden eller er et skridt til siden (eller måske endda nedad) også et avancement hvis det medfører nye og udfordrende opgaver? Hvor tæt knyttet er avancement til jobskifte – og er et jobskifte altid lig med skifte af arbejdsgiver?

Det starter med afklaring

For Talently er det vigtige, at karriereforløbet matcher talentets udvikling, faglige kundskaber, ambitioner og drømme. Det betyder, at vi altid starter med at bruge tid og ressourcer på at få afdækket netop disse elementer inden vi for alvor kan tage hul på den egentlige karrierecoaching/ -mentoring.

Vær ambitiøs!

Du skal ikke gå på kompromis med dine ambitioner – men du skal være afklaret omkring dem. Ofte forbindes det at være ambitiøs med at man gerne vil have ”store” stillinger, flotte titler og høj løn. Det kan dog også være, at man gerne vil lave produkter af høj kvalitet eller produkter, der synligt forbedrer livet for andre mennesker. Måske er ambitionen at sikre sin egen familie et godt liv og se sine børn vokse op og blive gode mennesker. Det er indlysende, at de valg, som man skal træffe i løbet af sin karriere, er vidt forskellige afhængigt af hvad ambitionen er.

Bliv i jobbet og avancér til næste trin der

Et af de bedste generelle karriereråd er: ”lad være med at skifte arbejdsgiver”. Det er naturligvis lidt forsimplet, men generelt skifter mange job for hurtigt. Når der er mange muligheder at vælge imellem, er det nemt at blive fristet. Hvis ambitioner, drømme etc. er helt afklarede og hvis der ikke er mulighed for at avancere hos nuværende arbejdsgiver, så er et skifte naturligvis fornuftigt. Talently vil derfor altid udfordre dig for at sikre, at et skifte er rigtigt i forhold timing, videre udvikling etc.

Brug Talently…

Som et talent tilknyttet Talently har du en unik mulighed for at styre og udvikle din karriere så du kan realisere lige præcis de ambitioner og drømme du har.

Det kan Talently hjælpe med…

I den hensigtserklæring, som du godkendte i starten af dit samarbejde med Talently er der listet en række roller, som Talently har i forhold at hjælpe dig med din karriere.

Facilitator Gør læring lettere
Rollemodel                Udviser personlige og faglige færdigheder og værdier
Historiefortæller      Fortæller egne historier til inspiration
Sparringspartner     Diskuterer med og udfordrer talent
Rådgiver                    Giver gode råd om faglig og personlig udvikling
Videndeler                 Deler ud af sin professionelle viden efter behov
Coach                         Stiller spørgsmål, som giver nye indsigter
Kritiker                       Giver konstruktiv kritik og feedback
Netværker                 Støtter talentets udvikling og brug af netværk
Døråbner                   Åbner døre og giver referencer
Sponsor                     Guider talent i forhold til karrieren
Ven                              Opmuntrer og støtter talent
Vejleder                      Vejleder omkring kontrakt og øvrige vilkår for talent

Som talent er det op til dig at bruge Talently aktivt. Tænk over hvilken rolle, der er den vigtigste i forhold til dig og der hvor du er i din karriere. Det gør du bedst ved at:

 • Præsentere egne udfordringer, ambitioner, succeser og fiaskoer, forventninger og
 • bekymringer m.m. åbent og ærligt
 • Spørge og lytte og være åben for gode råd, vejledning, udfordring og både “frække” og “dumme” spørgsmål
 • Være aktiv, målbevidst og forberedt i møderne med Talent Manager
 • Definere egne udviklingsmål
 • Stole på Talent Manager som guide, mentor og “caretaker”
 • Drøfte alle relevante henvendelser fra tredjepart vedr. jobtilbud/-forslag og lignende med den tilknyttede Talent Manager
 • Undlade at træffe beslutninger om opsigelse af job, accept af jobtilbud etc. uden forudgående drøftelse med eller som minimum orientering af Talent Manager
 • Hurtigt og loyalt at besvare spørgeskemaer og lignende som Talent Manageren benytter til opfølgning

Talently er ikke et jobsøgningsforløb – men karrierecoaching

Selvfølgelig spiller Talently en aktiv rolle når et jobskifte er relevant. Talently har et bredt netværk blandt virksomheder, der arbejder med softwareudvikling etc. på et højt fagligt niveau og som derfor kan tilbyde spændende udfordringer og udviklingsmuligheder. Det betyder ofte, at vi kan finde det helt rigtige job – et job som vel og mærke ikke nødvendigvis er tilgængeligt andre steder. Det netværk aktiverer Talently for dig når det bliver aktuelt.

Læs mere om mentoring og coaching hos Talently her…

Circle of influence

Har du nogen sinde været frustreret?

Det vil forbavse mig hvis du siger ”nej”! Frustration opstår når der noget som vi vil/ikke vil men som vi ikke selv har 100% kontrol over.

Måske vil du gerne færdiggøre et stort projekt inden weekend’en, men du er afhængig af input fra andre, som af forskellige årsager ikke leverer til tiden. Det kan også være, at du gerne vil løbe en halvmarathon på under to timer, men din kondition rækker ikke til at holde farten hele vejen. Nogle frustrationer kan du ”gøre noget ved” – andre er uden for din kontrol.

Hvad er dine options?

Når noget er uden for din kontrol, så er der principielt to veje du kan gå. Den ene er at sige ”pyt – det kan jeg ikke gøre noget ved” og så gå videre med andre opgaver. Den anden er at udvide din ”circle of influence”, dvs. tage mere kontrol. Kunsten er at vide hvornår du skal gå den ene eller den anden vej..

I de to eksempler ovenfor kan det være yderst vanskeligt at styre andres tid og prioriteringer og derfor er ”pyt”-vejen måske den bedste (eneste) løsning. Din halvmarathon-tid kan du dog i langt højere grad styre – du kan træne mere og hårdere og bedre.

Hvornår skal du sige ”pyt”?

Det skal du kort sagt når anstrengelserne med at udvide din ”circle of influence” er for store i forhold til hvor vigtigt det er for dig. Du skal med andre ord vurdere om det kan betale sig at kæmpe eller lade fare.

I vurderingen om hvorvidt det kan betale sig, skal du huske at tænke nogle skridt frem. Måske er det ikke anstrengelserne værd i forhold til den konkrete situation nu og her, men hvis det på længere sigt generelt udvider din ”circle of influence” så andre frustrerende situationer kan undgås i fremtiden, ja så er det måske en god ide.

Et par artikler om ”circle of influence”

Oprindeligt er det Stephen Covey, der introducerede ”circle of influence” i bogen ”The Seven Habits…” Du kan læse lidt mere om begrebet i disse artikler:

Næste gang du er frustreret

Træk vejret. Check om du er uden for din ”circle of influence”. Er du ikke, så kører du bare videre. Er du uden for cirklen, så find ud af ”pyt” eller ”udvid cirklen” er det rette svar – på lang sigt.

Sparring omkring netop dette emne er oplagt noget, som du kan bede din talent manager om! Beskriv frustrationen og vær klar til at blive udfordret…

Læs mere om mentoring og coaching hos Talently her…

“Hvorfor?”

Why

”Hvorfor?” er muligvis det mest spændende spørgsmål du kan stille – ikke mindst hvis det er dig selv du stiller det til. Vi har alle sammen vores vaner, vores måder at gøre tingene på og vi har alle truffet en lang række valg fra barnsben og til nu – valg, som har bragt os dertil hvor vi er nu og gjort os til dem vi er.

Men hvorfor?

Hvorfor traf vi lige de valg på de tidspunkter? At analysere alle valg, som vi har truffet, er en umulig og sikkert også nyttesløs opgave. Derimod kan det godt give mening at prøve at kigge på de lidt større og måske seneste valg. Det kunne f.eks. være: ”hvorfor valgte jeg netop den uddannelse?” eller ”hvorfor søgte jeg det job i den virksomhed?”.

En hjælp til at afklare ambitioner og drømme

”Hvorfor skulle jeg stille de spørgsmål?” tænker du. Det skal du fordi svarene kan være med til at skabe den underliggende forståelse for dine ambitioner og drømme. Det er vigtigt at være afklaret omkring motiverne bag ambitionerne og drømmene. På den måde øger du sandsynligheden for at det reelt er dine ”egne” ambitioner, som du forfølger og ikke nogen som er drevet af gamle vaner, lette løsninger eller omgivelsernes normer. Alt i alt burde det give større arbejds- og livsglæde på den lange bane.

Metoden med de fem ”Hvorfor?”

Se en beskrivelse her… Prøv om du kan komme gennem alle fem lag. Start med noget som du enten for nyligt har besluttet dig for eller evt. noget, som du lige nu går og overvejer.

Blev du klogere på dig selv? Måske gav den lille øvelse måske endda anledning til at omgøre en tidligere beslutning eller måske gav det klarhed omkring de overvejelser du går rundt med lige nu.

”Hvorfor?” i teams etc.

Ud over at du kan forsøge at gøre det til en vane at udfordre dig selv med de fem ”Hvorfor?” når du står overfor et valg, så kan du også bruge metoden i andre sammenhænge – f.eks. fælles beslutninger i et team. Måske træffer du ikke beslutningen, men i nogle tilfælde kan du have mulighed for at udfordre den. Vær dog opmærksom på hvordan du gør – fem hurtige ”Hvorfor?” kan måske virke provokerende på nogle og så er effekten ofte negativ. Start evt. med at forklare metoden så alle forstår hvorfor du bliver ved med at spørge ”Hvorfor?”…

Læs mere om mentoring og coaching hos Talently her…

AI – igen…

Job application - AI og jobmarkedet

AI er allemands-eje

Med mindre du har boet under en sten eller været på hike fra Puerto Williams til Baker Lake det sidste års tid, så er du selvfølgelig helt med på at AI ”pludselig” er blevet allemands-eje. Nye virksomheder, nye modeller og måske en ny boble kæmper om overskrifterne. Udbuddet af kurser, seminarer og morgenmøder om AI står i kø.

Nogle udråber AI til at blive den næste revolution, større end Industrialiseringen og Internettet og måske det, der for alvor kan skabe den øgede produktivitet, der skal til for at (gen)skabe global vækst. Andre råber om risici og beder om pause i udviklingen.

I alt den hype mangler vi måske i virkeligheden nogle helt lavpraktiske og brugbare use-cases for andre end softwareudviklere og tech-nerds. Der er naturligvis rigtigt mange bud. Nogle er da også revolutionerende – tænk bare på Johnny Cash, der synger ”Barbi Girl” – eller en ny Terminator-film med John Wayne i rollen som T-1000 v 3.0… Den tid den fornøjelse!

Hvad så med AI og jobmarkedet?

Forbedring af cv’er, automatiske ansøgninger, præcise LinkedIn-søgninger, målrettede jobannoncer etc. er alt sammen noget, der ligger lige for. AI’s evne til analyser og generering af tekst er helt oplagt til dette. Det vil givetvis spare tid hos både virksomheder og jobsøgere. Måske vil det endda kunne løfte kvaliteten af både jobannoncer og ansøgninger/cv’er.

Det er processen, der er udfordringen!

Alle ovenstående muligheder er elementer i en proces, der reelt ikke er ændret eller fornyet siden jobsøgning overhovedet blev en ting. Så hvad kan vi gøre med processen?

To forslag…

Den første mulighed er en total disruption af den nuværende proces.

Forestil dig en robot, der crawler alle mulige sites for at indsamle flest mulige information om virksomheder. Det inkluderer nyhedssites, finansielle sites, virksomhedernes egne sites, blogs etc. Formålet er at samle tilstrækkeligt med signaler til at forudsige om en virksomhed er på vej til at ansætte nye medarbejdere i den nærmeste fremtid – samt naturligvis hvilke typer medarbejdere. Der er masser af signaler at kigge efter: øget omsætning, positiv omtale, ny ledelse, ændret strategi m.m.

Samtidig er en anden robot i gang med at crawle for at finde signaler om hvilke individer, der kunne være på vej til at begynde at søge job. Her kunne signaler være: opdateringer af LinkedIn-profil, øget aktivitet på blog, (for) lang anciennitet i nuværende job, afsluttet kursus etc.

De to robotter ”taler” så sammen og matcher individ og virksomhed før nogen af dem selv ved at de har fælles interesser. Automatisk og uden at nogen har lavet jobspecifikationer, jobopslag, cv’er, ansøgninger eller andet.

Er det muligt? Hvis teknologien er på plads – vil det fungere i virkeligheden?

Den anden mulighed er en automatisering af den nuværende proces.

Som jobsøger besvarer man en række spørgsmål om ønsker til fremtidige job og karriere. Derefter uploades et cv samt alle de forskellige dokumenter man har omkring uddannelse, kurser etc. og linker til sine forskellige SoMe-konti etc. Ud fra dette laver AI’en en profil, der kortlægger skills og erfaringer.

Næste step er at AI nu crawler alle jobsites, virksomhedernes karrieresider etc. for at finde alle jobs, som matcher ønsker, skills og erfaringer. Herefter tager den de relevante jobbeskrivelser og analyserer dem for så at skrive et målrettet cv og evt. en kort ansøgningstekst. Herefter sender AI ansøgning/cv afsted og/eller udfylder ansøgningsformularen på virksomhedens site. Jobsøgeren bliver informeret om at en ansøgning er sat i gang. Denne proces kører kontinuerligt indtil jobsøgeren selv vælger at stoppe den. Det er derfor ikke nødvendigt for jobsøgeren selv at holde øje med relevante muligheder og dermed heller ikke at reagere på dem – det gør AI’en.

Er det muligt? Hvis teknologien er på plads – vil det fungere i virkeligheden?

Hvor er der andre oplagte muligheder for AI og jobmarkedet?

Læs mere om mentoring og coaching hos Talently her…

Pas på at du ikke bliver din egen stopklods!

stopklods

Stopklods!

Kender du Harry Motor? Han var en dansk erhvervsmand og tidligere direktør for Volvo i Danmark. Måske var han det modsatte af en stopklods – han havde fart på. Udover at være direktør, så var han også forfatter. Linket ovenfor tager dig til saxo.com og en oversigt over de bøger han har skrevet.

Det er ikke litteratur på højt niveau og det er heller ikke tunge (i kg) sager – men det er fornøjeligt, letlæseligt og brugbart i praksis!

To af de læringer, som Harry Motors bøger har givet, er at man altid skal

 1. Sørge for at ens chef har succes!
 2. Sikre at man er undværlig..

Sørg for at din chef har succes!

I næsten alle organisationer er det lederen/chefen, der har “magten” over medarbejderen. Det er chefen, der sætter lønnen, det er chefen, der indstiller til forfremmelse og det er chefen, der hyrer/fyrer.

Chefen har (som regel) også en chef – og præcis samme mekanismer gælder i den relation. Hvis du kan være med til at sikre, at din chef har succes, så kan han/hun bedre med til at sikre næste chef-niveau har succes. Hvis du gør din chef succesfuld, så er det meget tænkeligt, at du kommer til at opleve en bedre relation og bedre vilkår – løn, forfremmelse etc.

Vær sikker på at du er undværlig…

Din chefs succes må dog ikke afhænge så meget af dig at du ikke kan undværes. Det vil nemlig betyde, at chefen vil forsøge at fastholde dig og dermed begrænse dine muligheder for nye udfordringer, forfremmelser etc.

Du skal derfor sikre chefens succes på en måde, hvor han/hun over tid “kan stå alene” eller du skal satse på at når chefen rykker opad, så bliver du tager med.

Når det gælder det mere konkrete arbejde og de opgaver, som du sidder med, så skal du også tænke på at du skal kunne undværes. Det er måske modsat den intuitive tanke man kan have om, at man sikrer sig bedst hvis man er uundværlig. Mange følger den logik og forsøger derfor at holde sin viden for sig selv. De skaber komplicerede og udokumenterede systemer og lægge snubletråde ud for andre. Det vil ofte ende med at de selv kommer til at sidde fast. Det kommer en stopklods i vejen!

Et eksempel (som du sikkert selv kan beskrive endnu bedre!)

Som softwareudvikler har du alle muligheder for at “sikre din position”. Du kan skrive ineffektiv kode (der dog virker), som ikke er dokumenteret og svært at finde rundt i. Eller du kan skrive klar, tydelig og veldokumenteret kode, som andre nemt kan arbejde videre med. Det er de færreste, som bevidst skriver dårlig kode – men endnu flere kunne have stor glæde af at bruge flere ressourcer på at skrive kode, som andre kan arbejde direkte videre med.

Internt eller eksternt?

Uanset om dit ønske er udvikling og fremdrift internt på din nuværende arbejdsplads eller om du på sigt kigger udad efter nye muligheder, så er vigtigt, at du ikke bliver din egen stopklods. Brug nogle mentale ressoucer på at tænke over de to Harry Motor-råd. Du kan naturligvis også tage en dialog med din Talent Manager om det 🙂

Læs mere om mentoring og coaching hos Talently her…

Talently præsenterer: Eltronic A/S

Eltronic

Hvem er Eltronic A/S?

Eltronic A/S er en ingeniørvirksomhed med mere end 20 års erfaring med produktionssystemer og automation. Eltronic´s mål er at være kundernes foretrukne samarbejdspartner samt øge kundernes globale konkurrenceevne og bæredygtighed. Der er ret stor sandsynlighed for, at du ikke kender dem – og det er faktisk lidt synd. Virksomheden er af den slags, som er anonym i den store offentlighed, men som rummer en masse spændende muligheder og udfordringer indenfor produktionsmiljøet. Det gælder ikke mindst for IT-talenter!

Eltronic er i dag den førende automationsleverandør til nogle af Danmarks største industrivirksomheder, og er stolte af at være en samarbejdspartner, der medvirker til at forbedre kundernes globale konkurrenceevne.

Stadig en ung virksomhed…

Virksomheden blev grundlagt d. 1. marts 2000 af Lars Jensen. I virksomhedens første leveår leveres automationsløsninger til lokale produktionsvirksomheder med stor succes. I de efterfølgende år udvidede Eltronic sine kompetencer til både at dække automation, IT, mekanisk design, montage og service af produktionslinjer – både lokalt og globalt. I 2007 løb virksomheden tør for plads på Spettrupvej i Hedensted. I samråd med medarbejderne besluttede Lars Jensen at bygge et nyt hovedkvarter ud mod E45 i Hedensted. I maj 2010 stod det nye hovedkvarter på Kilde Allé 4 færdigt og klar til indflytning. Hovedkontoret er efterfølgende blevet udvidet ad flere omgange.

Fuld fart på – uden kompromiser på kvalitet

I 2013 modtog Eltronic A/S Børsens Gazellepris for virksomhedens hurtige vækst. Virksomheden har siden 2015 været ISO 9001, siden 2017 ISO 14001 og siden 2019 ISO 45001 certificeret. Certifikaterne demonstrerer for det første, at kvalitetssystemet opfylder internationale standarder og underbygger selskabets fortsatte fokus på levering af produkter og løsninger af den højeste kvalitet. For det andet, at der arbejdes aktivt med bæredygtighed, hvor der fokuseres på cirkulær økonomi som en integreret del af procedurerne og leverancerne.

Hedensted, Ballerup og Odense

Eltronic store succes har igennem årene resulteret i flere organisatoriske forandringer. Det inkluderer virksomhedsopkøb og spinoffs af business units. Eltronic FuelTech A/S blev etableret som en spinoff i 2018, Eltronic Wind Solution, i dag ENABL A/S i 2019 og senest Data Intelligence A/S i 2020. Eltronic A/S er en del af Eltronic Group A/S, der udover førnævnte selskaber ejer Dynatest A/SMME Nordic A/SHE Marine A/S og Eltronic PtX A/S. I dag dækker Eltronic A/S hele Danmark med 3 kontorer i hhv. Hedensted, Ballerup og Odense.

IT-talenter

For at imødekomme kundernes behov, søger Eltronic hele tiden nye softwareingeniør-kollegaer, der skal være med til at udvikle innovative løsninger. Hos Eltronic får man stor indflydelse på eget arbejde. Man får et ansvar der matcher kompetencerne i både større og mindre projekter. Der er stor fokus på den faglige udvikling. Da virksomheden er en del af en større koncern, er der også mulighed for jobrotation, hvor man kan afprøve nye roller og arbejdsområder. Alle medarbejdere i Eltronic er automatisk medlem af personaleforeningen. Foreningen er meget aktiv og planlægger årligt en række sociale events, der inkluderer bl.a. årets store julefrokost, foredrag, den festlige sommerfest og en hyggelig familiedag. Du kan også forvente events af mere aktiv karakter så som golfturneringer, go-kart ræs, padel tennis turneringer eller den årlige DHL stafet.

Talently’s muligheder

Hvis du vil vide mere om mulighederne hos Eltronic A/S, så tal med din talent manager om det næste gang I mødes. Præsentationer af spændende virksomheder som arbejdsplads for top IT-talenter er kun en lille del af det arbejde, som Talently laver. Hvis du vil vide mere om Talently og om hvordan vi kan hjælpe dig med din faglige og personlige udvikling, så læs mere her…