Tag: Tips

Gode relationer på jobbet

Gode relationer

Gode relationer på arbejdspladsen er afgørende for en positiv arbejdskultur og for at opnå en høj grad af motivation og effektivitet blandt medarbejderne. Ifølge en undersøgelse fra Gallup, har medarbejdere, der har stærke relationer med deres kolleger, en højere grad af jobtilfredshed. De er også mindre tilbøjelige til at søge andre jobmuligheder.

Det er derfor afgørende, at man arbejder på at opbygge og vedligeholde stærke relationer på arbejdspladsen. I denne blogpost vil vi dele 5 tips, som kan hjælpe med at forbedre relationerne på arbejdspladsen. Fra åben og ærlig kommunikation til at være en god holdspiller. Disse tips hjælpe med at skabe en positiv arbejdskultur og forbedre relationerne mellem kollegerne.

Fem tips

 1. Kommuniker åbent og ærligt: Det er vigtigt at kommunikere åbent og ærligt med dine kolleger, da det kan hjælpe med at opbygge tillid og forståelse. Det er også vigtigt at lytte aktivt til de andre, så du kan forstå deres synspunkter og bekymringer.
 2. Vær proaktiv: Det er vigtigt at tage initiativ til at forbedre relationerne på arbejdspladsen. Det kan være ved at arrangere sociale aktiviteter eller ved at invitere kollegerne ud til frokost. Det kan også være ved at tilbyde hjælp og støtte til dine kolleger, når de har brug for det.
 3. Respektér andres meninger: Det er vigtigt at respektere andres meninger og synspunkter, selvom de ikke altid stemmer overens med dine egne. Det er vigtigt at være åben for at lære af andre og at acceptere, at ikke alle er enige om alt.
 4. Vær en god holdspiller: Det er vigtigt at arbejde sammen som et team og at være en god holdspiller. Det kan hjælpe med at øge motivationen og effektiviteten på arbejdspladsen. Det kan også hjælpe med at forbedre relationerne mellem kollegerne.
 5. Vær professionel: Det er vigtigt at opføre sig professionelt på arbejdspladsen. Det betyder at være til tiden, at følge de etablerede regler og retningslinjer, og at opføre sig ordentligt over for kollegerne. Det kan hjælpe med at skabe en positiv arbejdskultur og med at forbedre relationerne på arbejdspladsen.

Det er vigtigt at arbejde på at forbedre relationerne på arbejdspladsen, da det kan hjælpe med at skabe en positiv arbejdskultur og med at øge motivationen og effektiviteten hos medarbejderne. Ved at kommunikere åbent og ærligt, tage initiativ, respektere andres meninger, være en god holdspiller og opføre sig professionelt, kan man arbejde på at forbedre relationerne på arbejdspladsen.

Konklusion

I denne blogpost har vi beskrevet 5 tips, der kan hjælpe med at forbedre relationerne på arbejdspladsen. Fra åben og ærlig kommunikation til at være en god holdspiller. Det afgørende er at arbejde på at opbygge og vedligeholde stærke relationer på arbejdspladsen.

For at få mest muligt ud af de råd, vi har givet i denne blogpost, anbefaler vi, at du:

 1. Tager initiativ til at forbedre relationerne på arbejdspladsen ved at arrangere sociale aktiviteter eller ved at invitere kollegerne ud til frokost.
 2. Viser respekt for andres meninger og synspunkter, selvom de ikke nødvendigvis stemmer overens med dine egne.
 3. Fokuserer på at være en god holdspiller og på at arbejde sammen som et team.

Ved at følge disse råd, vil du kunne opbygge og vedligeholde stærke relationer på arbejdspladsen, og skabe en positiv arbejdskultur, der fremmer motivation og effektivitet blandt medarbejderne.

Læs mere om mentoring og coaching hos Talently her…

Arbejdsglæde er vigtigt!

Arbejdsglæde

Du bruger (mindst) halvdelen af din vågne tid på arbejde. Derfor er det heller ikke ligegyldigt hvorglad du er for dit job. Arbejdsglæde er et begreb som blevet eget mere relevant og som har fået langt større betydning i løbet af de seneste år.

Artikler om arbejdsglæde

Hos Jobindex har man i flere år arbejdet aktivt med jobglæde og de har udarbejdet en række brancherapporter, der kortlægger jobglæden i f.eks. detailbranchen, life-science, den finansielle sektor m.fl. – se artiklerne her

I et europæisk perspektiv har happiness@work også publiceret en lang artikler om emnet – dem kan du finde her

Hvordan er din arbejdsglæde?

Glæder du dig til mandag morgen og føjter du på vej til job – hvad enten det er en køretur på cykel/i bil/med tog eller et par skridt hen til skrivebordet i arbejdsværelset?

Arbejdsglæde er individuelt og personligt. Derfor er det også vigtigt, at du selv er opmærksom på, hvad der gør dig glad og hvad der giver dig energi. Selvom det måske ikke er noget, som du går og tænker over til hverdag, så ved du sandsynligvis allerede hvad arbejdsglæde er for dig. Prøv at stoppe op og giv det en aktiv tanke. Notér for dig selv, hvad du elsker ved dit job og hvorfor. Prøv også at finde ud af hvad du ikke er så glad for og som måske tager energien og engagementet fra dig.

Er arbejdsglæde på agendaen hos jer?

Mange virksomheder arbejder allerede aktivt med arbejdsglæde – måske endda uden at vide det og uden at det er italesat som sådan. Det kan være din virksomhed fokuserer på work/life balance eller employee engagement eller andre tilsvarende emner. Det er ”same same but different”…

Hvem har ansvaret for din arbejdsglæde?

Det har du selv! Din arbejdsgiver skal sørge for nogle rammer, der giver dig mulighed for at skabe din egen arbejdsglæde. Daniel Pink beskriver tre elementer, som han mener skal være på plads:

 1. Autonomy
 2. Mastery
 3. Purpose

Autonomy er muligheden for selv at tilrettelægge sin hverdag. Ingen strikse regler omkring f.eks. dress code, arbejdstider/sted, numeriske mål etc.

Mastery er muligheden for at vokse ved at lære og ved at øve sig. Det hele tiden at blive dygtigere og udnytte sit potentiale er vigtigt.

Purpose er det store billede. Det handler om at få virksomhedens mål og personlige mål til at harmonere – hvad enten det handler om at skabe grønne energiløsninger, reducere fattigdom eller blot være med til at give andre mennesker mulighed for Autonomy og Mastery.

Hvis du ikke har en arbejdsgiver, der giver rum til Autonomy, Mastery og Purpose, så skal du tænke over om du er det helt rigtige sted. Autonomy er nok det nemmeste at ”måle” hvorimod Mastery og især Purpose kræver en stor selvindsigt. Det er her dit eget ansvar for arbejdsglæde især kommer i spil. Inden du afskriver din nuværende arbejdsgiver, skal du være 100% sikker på, at du selv har styr på hvad du vil og hvorfor du vil det.

Skab selvindsigt først

Brug tid på at øge din selvindsigt. En god måde er sparring/coaching/mentoring med nogen, som vil dig det bedste og som tør udfordre dig. Din Talent Manager hos Talently er et oplagt valg 😊

Gør en indsats for arbejdsglæden – også for andre

Det er et gammel mundheld at hvis du smiler til verden, så smiler verden til dig. Prøv det!

Læs mere om mentoring og coaching hos Talently her…

Lønforhandling… Det er den tid på året!

Lønforhandling

Lønforhandling er lige om hjørnet

Rigtigt mange virksomheder justerer løn i forbindelse med årsskiftet. Det betyder som regel, at en lønforhandling starter i oktober/november.

Nogle virksomheder samler lønsnakken med den generelle MUS. Det kan der være udmærkede argumenter for – f.eks. det stærke, at næste års lønniveau baseret på historisk performance og fremtidige aftaler om individuelle målsætninger. På den anden side giver det også risiko for at MUS-delen ikke får den opmærksomhed, som den fortjener fordi begge parter sidder og tænker på hvordan ”forhandlingen” kommer til at gå.

Split op hvis du kan

Hvis du selv kan påvirke processen, så prøv om ikke det er muligt at splitte MUS og lønforhandling. Tag MUS først og fokuser på at lytte til feedback og at få lavet nogle gode og udviklende aftaler for det kommende år. Din lønforhandling kan så tages særskilt, f.eks. ugen efter MUS.

Hvordan skal du så forholde dig til løndialogen?

Først og fremmest skal du op med dig selv hvad der har værdi for dig. Er det vigtigt at lønnen er så høj som muligt eller er der andre ting, der spiller ind? Det kommer vi tilbage til.

Det er også en god ide, at du orienterer dig om det generelle lønniveau for det job, som du har – med hensyntagen til anciennitet, uddannelsesniveau, geografi og alle de andre parametre, som indgår i lønstatistikker. Et godt sted at finde en passende statistik er hos din fagforening. Husk at være grundig i opstillingen af parametrene og vær opmærksom på både gennemsnit og spredning.

Det kan også være, at det er en mulighed at tage en snak med f.eks. tidligere studiekammerater eller nuværende kolleger. Det er som regel noget mere følsomt, men værd at overveje.

Er du tilfreds lige nu?

Hvor tilfreds er du alt i alt med dit nuværende lønniveau? Hvis du generelt set er tilfreds, så handler det jo primært om at justere og regulere så du bliver nogenlunde dækket ind i forhold til den generelle lønudvikling. Er du derimod ikke tilfreds med dit nuværende lønniveau, så vil opgaven være at forsøge at bringe lønnen op på ”rette” niveau inkl. regulering i forhold til inflation etc.

Sæt et beløb

Beslut dig for et beløb, som du mener er både ret og rimeligt i forhold til markedsniveau, dine kvalifikationer og din indsats. Sæt også gerne et bundniveau, som er det mindste beløb som du vil finde acceptabelt og også gerne et jubelniveau som ville gøre dig virkelig glad.

Andre muligheder en penge

Inden du starter en lønforhandling/løndialog bør du have tænkt igennem hvilke andre elementer i dine ansættelsesbetingelser, som du tillægger stor værdi. Det kunne være:

 • Fleksibilitet ift. arbejde hjemme/kontor/coworking space
 • Fleksibilitet ift. arbejdstider
 • Adgang til frokostordning (nogle steder inkluderer det morgenmad og mulighed for at tage ”madpakke” med hjem)
 • Efteruddannelsesprogram – mulighed for kurser, bøger, deltagelse i konferencer etc.
 • Pension (både størrelse og indhold i form af forsikringer etc.)
 • Betalt IT-udstyr/internet – evt. decideret hjemmekontor med stol, bord etc.
 • Ekstra feriedage
 • Barns anden sygedag
 • Firmabil/-cykel, togkort eller anden form for transport

Du kan selv fortsætte listen. Skriv de elementer ned, som du syntes ville være værdifulde for dig – også gerne selv om det ikke er de ”normale” ting. Prioritér elementerne!

Løndialog eller lønforhandling?

Meget ofte er det mere løndialog end lønforhandling. Din leder har et budget (som regel et lønbudget i kroner, der er derfor ovenstående liste med ekstra elementer kan være rar at have), som ikke kan overskrides. Derfor er det helle ikke altid, at der er mulighed for at påvirke lønforslaget ret meget.

Hvis lederens forslag rammer dit jubelniveau, så er alt godt og samtalen er slut. Lad være med at presse citronen, du har jo fået det, som ville gøre dig virkelig glad.

Sandsynligvis rammer lønforslaget lidt under dit jubelniveau og så kan du med fordel ”forhandle” således:

 • Spørg ind til hvordan lederen når frem til det foreslåede beløb
 • Forsøg at afdække ”hvad du manglede” for at kunne have gjort dig fortjent til mere. Hvis I har haft MUS i en særskilt samtale, så referer evt. tilbage til den hvis det er relevant.
 • Fortæl hvad du havde forventet og underbyg med statistik samt eksempler på hvordan du har performet. Fremhæv hvordan du har udviklet dig fagligt siden sidste løndialog og forklar så sagligt som muligt hvorfor du mener, at dit beløb er mere rimeligt.
 • Hvis ikke du kan komme igennem med et højere beløb, så skal du have din liste med alternative elementer frem. Nogle af elementerne kan være ”gratis” for din leder og have værdi for dig – det er dem, der er nemmest at få OK til. Andre koster noget men belaster måske ikke lønbudgettet, dem skal du nok kæmpe lidt hårdere for.

Uanset hvordan forhandlingen/dialogen forløber, så forsøg at holde følelser og temperament udenfor og vær så saglig som mulig. Husk hele tiden på, at din leder har sine begrænsninger i forhold til budget etc. og han næppe forsøger at ”snyde” dig. Tværtimod ønsker de fleste ledere at imødekomme lønforventninger så godt som muligt. Hvis du undervejs i samtalen kan give din leder nogle ”wins”, så er det ekstra bonus.

Efter lønforhandling

Sig tak for en god snak. Forhåbentlig fik du hvad du ønskede – eller meget tæt på. Nu kan du fokusere den næste periode på at performe til dit bedste niveau og dermed lægge grunden for en god dialog til næste år.

Lønstatistik

IDA’s lønstatistik

PROSA’s lønstatistik

Læs mere om mentoring og coaching hos Talently her…

Checkliste til jobforslag

Santa Claus checksliste

”He’s making a list, he’s chekin’ it twice…”

Måske genkender du strofen fra en populær julesang (Santa Claus is Coming to Town) – men vidste du, at det også kunne være en god ide hvis du laver en checkliste til jobforslag?

En jobforslagschekliste er et stærkt værktøj, når du løbende skal evaluere de jobsforslag, som du får fra virksomheder og recruitere eller som du selv falder over via netværk etc. En checkliste vil kunne hjælpe dig til at være meget mere systematisk og struktureret i forhold til hvilke jobforslag, som du vil reagere på.

En færdig template?

Nu ville det være smart hvis der fandtes en færdig template, som du blot kunne copy/paste. Der er der ikke – af to årsager:

 1. processen med at formulere og nedskrive kriterierne og de ønskede checkpunkter er i sig selv givende og giver dig anledning til vigtige refleksioner
 2. ikke to checklister er ens eftersom mål, ønsker, ambitioner etc. er individuelle

En checkliste kunne se ud som noget i stil med denne:

 • Beliggenhed
  • Pendleafstand (min på cykel) – over eller under 30 min?
  • Interessante omgivelser – grønne arealer, tæt på indkøbsmuligheder, café’er til fredagsbar?
 • Kontor
  • Åbent kontorlandskab eller enkelt/to-mands kontorer?
  • Kantineordning – månedligt beløb eller betal pr. gang? Egen kok eller catering?
 • Techstack
  • .Net/C# – ja/nej
  • AWS eller Azure
 • Virksomhed
  • Start-up, scale-up eller etableret?
 • Antal ansatte – over eller under 50?
 • Branche?
 • Er IT produktet eller en støttefunktion?
 • Ansættelsesvilkår
  • Fast løn?
  • Mulighed for aktier/optioner/warrants?
  • Fleksibel arbejdstid?
  • Remote, in office eller hybrid?
 • Etc. etc.

Giv dig tid og vær ærlig overfor dig selv…

Sørg for at din liste indeholder alle de kriterier, som du mener er vigtige i forhold til dit valg. Start med overskrifterne og fyld så underpunkter på efterhånden som du bliver afklaret med dine egne ønsker og krav. Som minimum bør du have følgende hovedpunkter:

 • Virksomhed
 • Beliggenhed
 • Techstack
 • Ansættelsesvilkår
 • Kontor
 • Arbejdsopgaver
 • Udviklikningsmuligheder

Checklisten kan du bruge til at grovsortere. De jobforslag som ”overlever” turen gennem checklisten vil så være dem, som du kan overveje nærmere – og diskutere med din talent manager.

Læs mere om mentoring og coaching hos Talently her…

Sommeren nærmer sig

Sommeren nærmer sig

Måske er det ikke lige til at se når du checker dmi.dk eller kigger ud ad vinduet, men se på din kalender – sommeren nærmer sig og er her lige om lidt.

Kortlæg dine karriereambitioner

Sommeren er god til mange ting – slappe af, opleve nye ting/steder, lære nyt og meget mere. Sommeren kan også bruges til refleksion over livet i almindelighed og karrieren i særdeleshed. I en artikel i Harvard Business Review fra 2018 giver Marc Effron sit bud på et framework til at mappe karriereambitioner.

Du finder artiklen her…

Fra/til budskab og personligt erfaringskort

Hovedelementerne er, at du skal definere et fra/til budskab og derefter lave dit personlige erfaringskort. Det lyder måske lidt akademisk og lidt søgt, men det er faktisk en ganske god praktisk øvelse, som du kan få stor glæde af. Det er naturligvis helt op til dig selv hvor ambitiøst du vil gå til opgaven, men blot det at reflektere over fra/til vil være værdifuldt.

Del med Talently

Hvis du går i gang med øvelsen, så er det helt oplagt, at du deler resultatet med din talent manager hos Talently. Det kan være et rigtigt godt afsæt for de kommende sessioner efter ferien.

Elevator-pitch

En anden ting, som du kan bruge sommeren til at blive skarp på, er din ”elevator-pitch”. Elevator-pitchen er den korte fortælling, som du kommer med når du skal præsentere dig selv i forbindelse med job-søgning. En god elevator-pitch har nogle grundelementer:

 • Historik – en kort og meget overordnet gennemgang af hvad du har lavet indtil nu, gerne incl. din uddannelse
 • Nuværende rolle – et kort overblik over hvad du laver i dit nuværende job, evt. incl. titel hvis den giver mening
 • Fremtiden – stikord til hvad du ønsker fremtiden skal bringe ift. job. Hvad vil du arbejde med? Hvilken type/størrelse virksomhed? Andre ting, som du brænder for.
 • Motivation – hvorfor ønsker du den fremtid?

TL;DR

Kunsten er at gøre picthen skarp og præcis! Den må ikke være længere end nogle minutter. Bemærk, at historikken ikke skal være en gennemgang af dit cv – blot et overblik, der kan kaste lys over hvordan du er havnet lige der hvor du er nu.

Redigér, øv, redigér…

Hvis du er klar til at arbejde på din elevator-pitch, så start med at skrive et ”manuskript”. Når du har færdiggjort det, så øv dig foran spejlet. Tag tid. Er det for langt? Er du selv tilfreds? Redigér, gentag, redigér… Hvis du har mod på det, så optag det og lyt bagefter. Hvis du skulle ansætte dig selv, ville du så have et godt udgangspunkt for en god dialog? Når du har det ”endelige” resultat, så prøv at høre om nogen tæt på dig vil lytte og give feedback – det kan give yderligere indsigter.

Del…

Ligesom med fra/til og det personlige erfaringskort, så er det oplagt at dele din elevator-pitch med din talent manager. Brug evt. de første minutter ved jeres næste samtale til at levere den ”live” og få feedback.

Læs mere om Talentlys coaching og mentoring-samtaler her…

Slap af!

Husk! Når sommeren nærmer sig, så glem ikke at det også skal handle om at lade op, finde ny energi, hygge dig med familie og venner og nyde sol og varme. Lad ikke elevator-pitch og fra/til budskaber stjæle alt din tid!

Tanker om jobskifte

Tanker om jobskifte

Når en lang ferie eller en god weekend er ved at være slut og din mandag ser lidt sortere ud end normalt, så sker det måske at du gør dig tanker om jobskifte.  Det giver god mening. Du bruger størstedelen af din vågne tid på jobbet, så det er vigtigt, at du er glad og tilfreds og at du føler dig motiveret og inspireret.

Her er nogle typiske årsager til, at begynder at tænke på at du skal videre.

I dag er det samme som i går

Du har muligvis fået mere ansvar og flere/andre opgaver fordi du bad om det. Alligevel føles det som om, at du har lavet det samme hver dag, siden du startede. Hvis du reelt ikke udvikler dig i dit job, så risikerer du at miste noget af din markedsværdi. Tænk også på hvordan det ser ud på dit cv – viser det at du hele tiden lærer nyt og at du er på forkant med den teknologiske udvikling? Tag emnet op med din talent manager. God sparring kan kaste nyt lys og måske tilvejebringe nye muligheder. Ofte har du rent faktisk muligheder for at ændre indholdet i dit job så det igen bliver spændende og udfordrende.

Du føler dig udbrændt  

Måske har du verdens bedste job. Alligevel kan du godt opleve øjeblikke med stress. Moderate mængder stress kan være sundt. Det repræsenterer karrieremuligheder og motiverer dig til at arbejde hårdere. Hvis du derimod begynder at blive ængstelig, hvis det påvirker dit helbred eller dine relationer, så skal du stoppe op og tage en pause! Det er helt OK at føle sig en smule stresset, men føler du, at det er ved at tage overhånd, bør du gøre noget ved det, før du brænder ud. Tal med dine nærmeste og få deres input på hvordan du virker på dem. Din leder og din talent manager er også relevante parter at drøfte situationen med.

Du keder dig helt vildt 

Kedsomhed på jobbet er dræbende. Måske hader du at tage på arbejde hver dag, fordi du keder dig og/eller er umotiveret. Kedsomhed kan være lige så ødelæggende som stress og det kan efterlade dig umotiveret, uduelig og med mangel på selvtillid.  Find ud af årsagen til din kedsomhed. Er det fordi dine opgaver er for lette – eller er der simpelthen for få? Inden du konkluderer, at jobskifte er det rigtige, så tal med din leder. Vær ærlig og åben og bed om flere og/eller mere krævende opgaver. En undersøgelse har vist, at over 75% reelt har mulighed for ændre indholdet i eget job men at kun ca. 18% gør det! (Marcus Buckingham – Love + Work).

Du er blevet overset til en forfremmelse 

Hvis forfremmelse er noget du ønsker og du selv oplever, at du har gjort dit bedste for at forbedre dig og nå dine mål, så er det demotiverede ikke at få den anerkendelse du fortjener. Hvis du flere gange er blevet overset til en forfremmelse, så tyder noget på at der ikke er den helt rigtige forventningsafstemning. Inden du beslutter at gå på jobjagt, vil det derfor være klogt at tage dialogen med din leder og prøve at forstå hvorfor du bliver ”sprunget over”.

Du føler dig tilsidesat  

Dine ideer vil kunne bidrage til væksten i virksomheden. Du ved, at du kan gøre mere end du gør nu. Du er en seriøs medspiller og deltager aktivt i de vigtige møder, hvor du konstruktivt bidrager med gode input. Bliver du tilsidesat til fordel for mindre kvalificerede individer eller af dem, som råber højest? Dobbeltcheck at dine input virkelig er gode og overvej om du evt., skal være en af dem, som råber højt.

Du er allerede på udkig  

Hvis du allerede har startet jobjagten og er på udkig efter det perfekte job, så så husk, at tanker om jobskifte er helt oplagt at tale med talent manager om. En ting er at finde et nyt job – noget andet er at finde det rigtige nye job! Dit samarbejde med din talent manager betyder, at han eller hun allerede har en rigtig god forståelse af både dine helt konkrete skills og af dine værdier, ambitioner og drømme. Det gode match med en ny virksomhed kræver indsigt og tålmodighed. Din talent manager har et stort og bredt netværk og en rigtig god indsigt i mange spændende virksomheders kultur etc. Sammen kan I identificere den helt rigtige nye arbejdsgiver.

Tanker om jobskifte

Som en helt overordnet regel, så husk at et jobskifte bør være motiveret af en “hen til”-følelse fremfor for en “væk fra”-følelse. Det giver den største sandsynlighed for at lande i det rigtige nye job…

Hvis din motivation primært er en “væk fra”, så skal du sikre dig, at du forstår 100% hvad det er, som du vil væk fra. Det værste vil være at skifte til et nyt job, som så viser sig at indeholde de samme elementer som du er ked af i dit nuværende job.

Læs mere om mentoring og coaching hos Talently her…

Nye veje?

Går dine tanker om jobskifte helt nye veje? Så kan du måske finde inspiration her…

Din karriere-årsplan

karriere-årsplan

De fleste projekter – i hvert tilfælde når de er af en vis størrelse – har øget sandsynlighed for at komme i mål, når man har lagt en plan. Dwight D. Eisenhower sagde en gang: “plans are nothing, planning is everything”. Det er med andre ikke så meget den resulterende plan, der er vigtig, men derimod den tankeproces, der ligger bag arbejdet med at lave planen. Det gælder også for din karriere-årsplan.

En god planlægningsproces bliver forstærket af gode værktøjer og strukturer. Talently har lavet en skabelon til din karriere-årsplan. Den er baseret på en helt simpel kalender-struktur og skal blot fungere som en oversigt med milepæle og delmål.

Start din karriere-årsplan med et årsmål

Start med at formulere dit årsmål. Hvad vil du gerne have ud af året? Hvad vil du have opnået når vi rammer 31. december? Dit årsmål skal være én sætning. Det skal være målbart og du skal kunne entydigt afgøre om det er nået eller ej. Brug god tid til at dels tænke igennem hvad årsmålet skal være og dels til at formulere det så skarpt som overhovedet muligt.

Læg milepæle og delmål ind

Herefter kan du gå i gang med at fyld på i de forskellige måneder. Karriere-årsplanen er lavet så den er så fleksibel som muligt. Du bestemmer selv om det er to-do’s eller milepæle eller begge dele, som du vil skrive ind. Skriv også gerne kommentarer til dig selv. Der er i dokumentet allerede skrevet nogle ting ind i de første måneder. Det er blot eksempler på hvordan den kan udfyldes. Det er et værktøj til dig, så du bestemmer selv hvordan du vil bruge den.

Til sidst i planen er der mulighed for at notere ting, som du gerne vil lære i løbet af året. Her kan du til at starte med notere de emner, som du ved, at du gerne vil arbejde med men som du endnu ikke har planlagt tid til. Efterhånden som året – og planen – skrider frem, kan du flytte disse læringspunkter op i selve planen så du kan få dem sat i kalenderen. På samme måde kan du også lave en ustruktureret og ikke-tidsdefineret liste over bøger, videoer og andet, som du gerne vil nå igennem i løbet af året.

Revidér, ajourfør, opdater!

Husk, at planen er ikke noget, du gør færdig og så er den fastlagt. Tværtimod – det er et levende dokument, som du hele tiden skal opdatere efterhånden som virkeligheden indhenter dig. Ryk rundt på mål, tilføj ny litteratur, slet læringspunkter – alt efter hvad der sker og i takt med at du bliver endnu skarpere på hvad du vil. Hver gang du ajourfører planen, så kig tilbage til årsmålet… Vil planen i sin nye form føre dig til årsmålet?

Du kan downloade din karriere-årsplan i Word-format her…

Sådan forbereder du dig bedst..

mentor-samtale med Chesire Cat

God forberedelse er vigtigt

De faste mentor-samtaler er en central del af Talentlys model. Vi arbejder overordnet ud fra et mål om, at du som IT-talent skal have netop det karriereforløb, som du vil trives allerbedst med. Det kan være rigtigt svært at vide hvilken vej man skal gå hvis man ikke ved hvor man vil hen… Du kender måske historien om Alice i Eventyrland af Lewis Caroll? Og samtalen mellem Alice og katten?

“Nå,” tænkte Alice, “foreløbig er den altså godt tilfreds.” Så sagde hun: “Vil du ikke nok fortælle mig, hvilken vej jeg skal gå for at komme herfra…?”

“Det afhænger jo en hel del af, hvor du vil hen,” sagde katten.

“Det er mig temmelig ligegyldigt…” sagde Alice.

“Så kan det jo også være det samme, hvilken vej du går,” sagde katten.

“- bare jeg kommer et eller andet sted hen,” føjede hun til som en slags forklaring.

Gennem vores samtaler får vi afdækket hvor du gerne vil hen – og så finder vi vejen dertil!

For at få det bedste udbytte af dine mentor-samtaler, er der nogle få ting, som du bør fokusere på. Først og fremmest skal du huske på, at det er dig, der skal lede og styre samtalerne og ikke din talent manager. Samtalerne er jo primært for din skyld. Det anbefales derfor at:

 • Du tænker over dine mål med den kommende samtale
 • Du laver en agenda og deler den med din talent manager på forhånd
 • Laver en liste for dig selv med de spørgsmål, som du vil stille
 • Ser dine noter fra den seneste samtale igennem

Formuler dine mål – både på kort sigt og på lang sigt

Din talent manager er her for at hjælpe dig med at opnå faglige og personlige milepæle. Det er vigtigt, at du ved hvad disse milepæle er for at du kan få et godt udbytte af dine mentor-samtaler. Du kan naturligvis justere dine mål hen ad vejen – i sidste ende er det dit ansvar at styre forløbet i den rigtige retning for dig.

Hvis du synes at det svært at formulere dine mål, så vær ikke tilbageholdende med at bede om hjælp. Du kan evt. sige: ”Jeg er i tvivl om hvorvidt jeg skal gå specialist-vejen og fokusere på teknik eller om jeg skal bevæge mig over i en form for en lederrolle. Kan du hjælpe mig at finde ud af det?”.

Det handler om at give og tage

Det naturligvis vigtigt, at du er åben for den feedback, som din talent manager kommer med. Modsat er det også meget vigtigt, at du deler din feedback med din talent manager. Hvis du har ideer til hvordan samtalerne kan blive bedre eller hvis du er i tvivl om noget undervejs, så stop op og sig til.

Hvis du er usikker på hvordan du bedst kan give feedback, så tænk på at effektiv feedback er:

 • Beskrivende og ikke evaluerende/dømmende
 • Specifik fremfor generel
 • Rettet mod adfærd som modtageren kan kontrollere
 • Spurgt efter fremfor fremfuset
 • Tidsmæssig passende
 • Klar og tydelig

Husk at din talent manager får også en masse ud af at arbejde med dig. Når du giver feedback, hjælper du med til at vedkommende også udvikler sig og bliver dygtigere.

Pas på forholdet

Det er ikke kun talent managers opgave at holde relationen i gang. Du har også en opgave med at gøre relationen så givende som muligt. Det kan være små ting som f.eks. løbende check-in’s med opdateringer om hvordan det går. Det kunne også være at du havde set noget, som du ved din talent manager interesserer sig for og du så f.eks. sender et link til dette.

Læs mere om mentoring og coaching hos Talently her…

Sådan kan du optimere din LinkedIn profil

Sådan kan du optimere din LinkedIn profil

Hvorfor er det vigtigt at optimere din LinkedIn profil? LinkedIn er verdens største erhvervsnetværk. Ifølge en undersøgelse foretaget af danske Ballisager brugte 58 % af de adspurgte virksomheder LinkedIn, som et rekrutteringsværktøj  i 2021.

Din personlige profil på LinkedIn kan være det, der er med til, at afgøre om du lander det rigtige næste job. Det vil Talently gerne hjælpe dig med at optimere din LinkedIn profil.

Uanset om du selv er aktiv på LinkedIn eller ej, så kan du være sikker på, at nuværende og fremtidige arbejdsgivere, Talent Acquisition Managers og rekrutteringskonsulenter tjekker din profil på LinkedIn for at få et indtryk af dig. 

Din LinkedIn-profil er derfor dit ansigt udadtil i dit arbejdsliv. Det er derfor vigtigt, at den viser dig fra din bedste side. 

Talently har lavet en kort og præcis guide, som du kan downloade herunder. Vi anbefaler, at du downloader den nu og får ajourført din profil med det samme.

Download her…

Hop direkte til LinkedIn….

Karriereforsæt

New Year by Rakicevic Nenad

Du ved hvad et nytårsforsæt er – har du også et karriereforsæt?

Vi er startet på et nyt år og er allerede godt i gang med det! For mange af os er dette det perfekte tidspunkt til at reflektere over vores liv og sætte nye mål. For ikke at gå i stå, bør vi hele tiden søge at blive bedre versioner af os selv. Det er derfor de fleste laver personlige nytårsforsæt, men hvad med et karriereforsæt? 

Et karriereforsæt er præcis, hvad det lyder som: Et forsæt for din karriere, som er til for, at du kan blive dygtigere og dermed mere værdifuld inden for dit felt. Hos Talently tror vi på, at man hele tiden bør arbejde på sin professionelle udvikling. Derfor bør du også have et karriereforsæt eller to. Det kan være mindre ting, som at tilegne dig nye skills eller at styrke dit professionelle netværk. Det kan også være større mål som at få et støre ansvar i dit nuværende eller måske endda at finde et nyt job.  

Hvordan ved du hvilken slags karriereforsæt du bør have? 

Du skal begynde med at spørge dig selv ”Er jeg, hvor jeg gerne vil være i min karriere?” Hvis dit svar er ”Nej,” så er et karriereforsæt et godt sted at starte. 

Fem spørgsmål

Denne artikel stiller fem spørgsmål, som du kan stille dig selv for at finde ud af hvordan du kan fremme din karriere og udnytte dit fulde potentiale. 

Er jeg stolt af mit job? 

Det er underordnet om du er pedel eller hjertekirurg. Hvis du ikke er stolt af, hvad du arbejder med, så mangler der noget: passion. 

Det sker for alt for mange, at de brænder ud i deres karriere. Den passion vi havde da vi var 25 år er ikke nødvendigvis den samme, som når vi er 40 år. Derfor er det vigt hele tiden at kalibrere og mærke efter om passionen er til stede.

Når vi er passionerede omkring, det vi laver, så er vi stolte. Vi laver noget, som vi syntes er vigtigt og noget som vi elsker at lave. Vi tilføjer værdi til verden og gør en forskel – på en (måske) lille, men alligevel betydelig måde.  

Alle jobs er vigtige. Ligegyldigt hvad din titel er: Hvis du ikke er stolt af dit job, så bør du absolut ændre det. Identificer et problem, som du vil være en del af løsning på, og så gå efter det. Hvad venter du på? 

Husk: Det eneste dårlige job, er det job, som du ikke er passioneret omkring. 

Føler du dig sikker i din karriere? 

Nej, det handler ikke om jobsikkerhed. Hvad betyder det at føle sig sikker i sin karriere? 

Det betyder, at vi tror på, at vi kan tilføje værdi, hvor end vi er. 

Du er din egen lille en-mands-virksomhed. En virksomhed vil ikke investere i dig, hvis du ikke ved, hvilken værdi du kan tilføje til virksomheden eller hvilket problem du kan løse. Her er nogle eksempler på spørgsmål, der kan hjælpe dig med at bestemme om du er sikker i din karriere.  

 • Tilføjer du værdi i dit nuværende job?
 • Tilegner du dig nye evner, udvider dit professionelle netværk, og bygger dit personlige brand? 
 • Skulle du miste dit nuværende job, føler du dig så sikker på, at dine kompetencer vil kunne bringes i spil andre steder?  
 • Føler du dig sikker på, at du vil kunne overbevise potentielle arbejdsgivere om, at du kan give værdi? 

Alle jobs er i virkeligheden midlertidige, så det er ekstremt vigtigt, at vi konstant arbejder med vores karriere og stiller os selv disse spørgsmål indimellem.   

Vil jeg være i stand til at skabe værdi for mig selv? 

Her tænker du måske på kroner og øre og alt, hvad man kan tilskrive en monetær værdi. Det er ikke det, som vi mener her. Vores job hjælper os med at skabe personlig værdi. Vi prøver ikke at sige, at penge ikke er vigtige. Selvfølgelig er penge vigtige! De tillader dig at leve det liv, du gerne vil leve. På mange måder, er penge lig med frihed.  

Men! Sandheden er, at der er andre former for værdi, som er vigtigere, og som du ikke kan sætte beløb på.

Rigtig værdi kommer i form af familie, venner, hobbyer, oplevelser, viden og fællesskab. Hvis du ikke er rig på disse værdier, så vil penge sjældent kunne fylde tomrummet.  

Tillader din karriere dig at opbygge den slags værdi? Den immaterielle slags? Eller lider dine relationer på grund af dit job? Er der balance i dit liv mellem arbejde og frihed? Har du tid til at følge dine hobbyer, til at lære, være frivillig eller dyrke sport? 

Din karriere bør aldrig stoppe dig fra at opnå ægte værdi. Det bedste job er ikke det, der betaler mest. Det er det, som betaler regningerne og som giver dig tid til at leve samtidigt.  

Fortryder du noget?  

Blot det at stille sig selv spørgsmålet kan være svært – måske ønsker vi ikke kende svaret. At anerkende at du fortryder noget i dit liv, er det første skridt mod at lave ændringer. Men husk, at der stadigvæk er god tid til at forfølge dine drømme! 

Hvis du har noget, du fortryder, betyder det ikke, at du ikke har været succesfuld professionelt set.   

Det betyder heller ikke, at du ikke har haft en god karriere. Du kan være den mest succesfulde person i verden, men hvis du aldrig samlede modet til at starte din virksomhed, lave et karriereskifte eller begynde i skole igen, så vil du højst sandsynligt tænke: ”Hvad nu hvis?” resten af dit liv.  

Du finder aldrig ud af det hvis du ikke prøver. Du skal ikke være bange for at fejle. Livet er et stort eksperiment, og eksperimenter fejler af og til. 

Skulle du ”fejle”, så er det en meget mere værdifuld erfaring end bare at løbe tiden ud i en middelmådig karriere. Så giv ikke op på dine drømme!  

Kan jeg nå mit fulde potentiale i den her position? I den her karriere?  

Tænk grundigt over, hvordan du gerne vil have, dit professionelle eftermæle skal se ud. Det er meget sværere at stå op om morgenen, når du ikke føler dig stimuleret på jobbet. Når du en dag skal pensioneres, vil du så kunne se tilbage på din karriere og vurdere, at du kunne have opnået meget mere end du gjorde på de 50 år, hvor du var på arbejdsmarkedet? 

Hvis du mener at du har mere at bidrage med til samfundet, så er det et godt tegn på, at du ikke endnu har nået dit fulde potentiale. Mener du, at du spilder dit potentiale i dit nuværende job? Tror du, at du kan nå dit fulde potentiale i en anden karriere?  

Alle har unikke evner, talenter og ekspertiser. Når vi fokuserer på at udvikle os fagligt og personligt, så er det meget nemmere at dele de ting med verden. Giv dig selv en chance for at nå dit fulde potentiale. Du vil måske blive overrasket over, hvad du kan opnå.  

Inden du går tilbage til dine samme gamle rutiner i år, så håber vi, at du vil bruge et par minutter på at stille dig selv disse karrierespørgsmål. Læg godt mærke til, hvordan du besvarer dem. Du skal måske til at overveje et karriereforsæt eller to.   

Brug Talently!

Talently er din sparringspartner omkring karrierespørgsmål og faglig/personlig udvikling – og dit karriereforsæt. Hvis du allerede har en fast tilknyttet Talent Manager, så drøft gerne de fem spørgsmål med vedkommende på jeres næste samtale. Er du endnu ikke en del af Talently’s IT-talenter, så kan du læse lidt mere her om hvordan vi arbejder.

PS! Hvis du også vil have input til de almindelige nytårsforsætter…

Check Forbes Magazines råd om nytårsforsætter